अनलाईन मार्फत घटना दर्ता हुने कार्यालयहरु

सी. नं.

जिल्ला

गाउँपालिका/नगरपालिका

घटना दर्ता कार्यालय

1

ताप्लेजुङ

सिदिङ्वा

वडा नं .१, सिदिङ्वा गाँउपालिका

2

ताप्लेजुङ

सिरीजङ्घा

वडा नं .२, सिरीजङ्घा गाँउपालिका

3

पाँचथर

फालेलुङ

वडा नं .२, फालेलुङ गाँउपालिका

4

पाँचथर

फालेलुङ

वडा नं .३,फालेलुङ गाँउपालिका

5

पाँचथर

फालेलुङ

वडा नं .४, फालेलुङ गाँउपालिका

6

पाँचथर

फिदिम

फिदिम नगरपालिका

7

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .१, फिदिम नगरपालिका

8

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .१२, फिदिम नगरपालिका

9

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .२, फिदिम नगरपालिका

10

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .३, फिदिम नगरपालिका

11

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .४, फिदिम नगरपालिका

12

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .५, फिदिम नगरपालिका

13

पाँचथर

फिदिम

वडा नं .६, फिदिम नगरपालिका

14

पाँचथर

मिक्लाजुङ

वडा नं .१, मिक्लाजुङ गाँउपालिका

15

पाँचथर

मिक्लाजुङ

वडा नं .२, मिक्लाजुङ गाँउपालिका

16

पाँचथर

मिक्लाजुङ

वडा नं .४, मिक्लाजुङ गाँउपालिका

17

ईलाम

ईलाम

ईलाम नगरपालिका

18

ईलाम

ईलाम

वडा नं .१, ईलाम नगरपालिका

19

ईलाम

ईलाम

वडा नं .१०, ईलाम नगरपालिका

20

ईलाम

ईलाम

वडा नं .१२, ईलाम नगरपालिका

21

ईलाम

ईलाम

वडा नं .४, ईलाम नगरपालिका

22

ईलाम

ईलाम

वडा नं .५, ईलाम नगरपालिका

23

ईलाम

ईलाम

वडा नं .६, ईलाम नगरपालिका

24

ईलाम

ईलाम

वडा नं .७, ईलाम नगरपालिका

25

ईलाम

ईलाम

वडा नं .८, ईलाम नगरपालिका

26

ईलाम

ईलाम

वडा नं .९, ईलाम नगरपालिका

27

ईलाम

चुलाचुली

वडा नं .१, चुलाचुली गाँउपालिका

28

ईलाम

चुलाचुली

वडा नं .२, चुलाचुली गाँउपालिका

29

ईलाम

चुलाचुली

वडा नं .३, चुलाचुली गाँउपालिका

30

ईलाम

चुलाचुली

वडा नं .४, चुलाचुली गाँउपालिका

31

ईलाम

चुलाचुली

वडा नं .५, चुलाचुली गाँउपालिका

32

ईलाम

चुलाचुली

वडा नं .६, चुलाचुली गाँउपालिका

33

ईलाम

देउमाई

वडा नं .५, देउमाई नगरपालिका

34

झापा

अर्जुनधारा

अर्जुनधारा नगरपालिका

35

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .१, अर्जुनधारा नगरपालिका

36

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .१०, अर्जुनधारा नगरपालिका

37

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .११, अर्जुनधारा नगरपालिका

38

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .२, अर्जुनधारा नगरपालिका

39

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .३, अर्जुनधारा नगरपालिका

40

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .४, अर्जुनधारा नगरपालिका

41

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .५, अर्जुनधारा नगरपालिका

42

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .६, अर्जुनधारा नगरपालिका

43

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .७, अर्जुनधारा नगरपालिका

44

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .८, अर्जुनधारा नगरपालिका

45

झापा

अर्जुनधारा

वडा नं .९, अर्जुनधारा नगरपालिका

46

झापा

कन्काई

कन्काई नगरपालिका

47

झापा

कन्काई

वडा नं .१, कन्काई नगरपालिका

48

झापा

कन्काई

वडा नं .२, कन्काई नगरपालिका

49

झापा

कन्काई

वडा नं .३, कन्काई नगरपालिका

50

झापा

कन्काई

वडा नं .४, कन्काई नगरपालिका

51

झापा

कन्काई

वडा नं .५, कन्काई नगरपालिका

52

झापा

कन्काई

वडा नं .६, कन्काई नगरपालिका

53

झापा

कन्काई

वडा नं .७, कन्काई नगरपालिका

54

झापा

कन्काई

वडा नं .८, कन्काई नगरपालिका

55

झापा

कन्काई

वडा नं .९, कन्काई नगरपालिका

56

झापा

कमल

वडा नं .१, कमल गाँउपालिका

57

झापा

कमल

वडा नं .२, कमल गाँउपालिका

58

झापा

कमल

वडा नं .३, कमल गाँउपालिका

59

झापा

कमल

वडा नं .४, कमल गाँउपालिका

60

झापा

कमल

वडा नं .५, कमल गाँउपालिका

61

झापा

कमल

वडा नं .६, कमल गाँउपालिका

62

झापा

कमल

वडा नं .७, कमल गाँउपालिका

63

झापा

दमक

वडा नं .१, दमक नगरपालिका

64

झापा

दमक

वडा नं .१०, दमक नगरपालिका

65

झापा

दमक

वडा नं .२, दमक नगरपालिका

66

झापा

दमक

वडा नं .३, दमक नगरपालिका

67

झापा

दमक

वडा नं .४, दमक नगरपालिका

68

झापा

दमक

वडा नं .५, दमक नगरपालिका

69

झापा

दमक

वडा नं .६, दमक नगरपालिका

70

झापा

दमक

वडा नं .७, दमक नगरपालिका

71

झापा

दमक

वडा नं .८, दमक नगरपालिका

72

झापा

दमक

वडा नं .९, दमक नगरपालिका

73

झापा

बिर्तामोड

वडा नं .१, बिर्तामोड नगरपालिका

74

झापा

बिर्तामोड

वडा नं .२, बिर्तामोड नगरपालिका

75

झापा

बिर्तामोड

वडा नं .३, बिर्तामोड नगरपालिका

76

झापा

बिर्तामोड

वडा नं .४, बिर्तामोड नगरपालिका

77

झापा

बिर्तामोड

वडा नं .५, बिर्तामोड नगरपालिका

78

झापा

बिर्तामोड

वडा नं .६, बिर्तामोड नगरपालिका

79

झापा

बुद्धशान्ति

वडा नं .१, बुद्धशान्ति गाँउपालिका

80

झापा

बुद्धशान्ति

वडा नं .२, बुद्धशान्ति गाँउपालिका

81

झापा

बुद्धशान्ति

वडा नं .३, बुद्धशान्ति गाँउपालिका

82

झापा

भद्रपुर

वडा नं .१, भद्रपुर नगरपालिका

83

झापा

भद्रपुर

वडा नं .१०, भद्रपुर नगरपालिका

84

झापा

भद्रपुर

वडा नं .२, भद्रपुर नगरपालिका

85

झापा

भद्रपुर

वडा नं .३, भद्रपुर नगरपालिका

86

झापा

भद्रपुर

वडा नं .४, भद्रपुर नगरपालिका

87

झापा

भद्रपुर

वडा नं .५, भद्रपुर नगरपालिका

88

झापा

भद्रपुर

वडा नं .६, भद्रपुर नगरपालिका

89

झापा

भद्रपुर

वडा नं .७, भद्रपुर नगरपालिका

90

झापा

भद्रपुर

वडा नं .८, भद्रपुर नगरपालिका

91

झापा

भद्रपुर

वडा नं .९, भद्रपुर नगरपालिका

92

झापा

मेचीनगर

वडा नं .१०, मेचीनगर नगरपालिका

93

झापा

मेचीनगर

वडा नं .५, मेचीनगर नगरपालिका

94

झापा

मेचीनगर

वडा नं .६, मेचीनगर नगरपालिका

95

झापा

मेचीनगर

वडा नं .७, मेचीनगर नगरपालिका

96

झापा

मेचीनगर

वडा नं .८, मेचीनगर नगरपालिका

97

झापा

मेचीनगर

वडा नं .९, मेचीनगर नगरपालिका

98

झापा

शिवसताक्षी

वडा नं .१०, शिवसताक्षी नगरपालिका

99

झापा

शिवसताक्षी

वडा नं .११, शिवसताक्षी नगरपालिका

100

झापा

शिवसताक्षी

वडा नं .६, शिवसताक्षी नगरपालिका

101

झापा

शिवसताक्षी

वडा नं .७, शिवसताक्षी नगरपालिका

102

झापा

शिवसताक्षी

वडा नं .८, शिवसताक्षी नगरपालिका

103

झापा

शिवसताक्षी

वडा नं .९, शिवसताक्षी नगरपालिका

104

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .१, खाँदवारी नगरपालिका

105

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .२, खाँदवारी नगरपालिका

106

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .३, खाँदवारी नगरपालिका

107

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .४, खाँदवारी नगरपालिका

108

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .५, खाँदवारी नगरपालिका

109

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .६, खाँदवारी नगरपालिका

110

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .७, खाँदवारी नगरपालिका

111

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .८, खाँदवारी नगरपालिका

112

स‌ंखुवासभा

खाँदवारी

वडा नं .९, खाँदवारी नगरपालिका

113

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .१, मादी नगरपालिका

114

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .२, मादी नगरपालिका

115

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .३, मादी नगरपालिका

116

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .४, मादी नगरपालिका

117

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .५, मादी नगरपालिका

118

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .६, मादी नगरपालिका

119

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .७, मादी नगरपालिका

120

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .८, मादी नगरपालिका

121

स‌ंखुवासभा

मादी

वडा नं .९, मादी नगरपालिका

122

तेह्रथुम

मेन्छयायेम

वडा नं .५, मेन्छयायेम गाँउपालिका

123

तेह्रथुम

मेन्छयायेम

वडा नं .६, मेन्छयायेम गाँउपालिका

124

तेह्रथुम

लालीगुराँस

वडा नं .१, लालीगुराँस नगरपालिका

125

तेह्रथुम

लालीगुराँस

वडा नं .२, लालीगुराँस नगरपालिका

126

तेह्रथुम

लालीगुराँस

वडा नं .३, लालीगुराँस नगरपालिका

127

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .१,  उर्लाबारी नगरपालिका

128

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .२,  उर्लाबारी नगरपालिका

129

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .३,  उर्लाबारी नगरपालिका

130

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .४,  उर्लाबारी नगरपालिका

131

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .५,  उर्लाबारी नगरपालिका

132

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .६,  उर्लाबारी नगरपालिका

133

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .७,  उर्लाबारी नगरपालिका

134

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .८,  उर्लाबारी नगरपालिका

135

मोरङ

उर्लाबारी

वडा नं .९,  उर्लाबारी नगरपालिका

136

मोरङ

कटहरी

वडा नं .५, कटहरी गाँउपालिका

137

मोरङ

कटहरी

वडा नं .६, कटहरी गाँउपालिका

138

मोरङ

कानेपोखरी

वडा नं .३, कानेपोखरी गाँउपालिका

139

मोरङ

कानेपोखरी

वडा नं .४, कानेपोखरी गाँउपालिका

140

मोरङ

कानेपोखरी

वडा नं .६, कानेपोखरी गाँउपालिका

141

मोरङ

कानेपोखरी

वडा नं .७, कानेपोखरी गाँउपालिका

142

मोरङ

केराबारी

वडा नं .१०, केराबारी गाँउपालिका

143

मोरङ

केराबारी

वडा नं .३, केराबारी गाँउपालिका

144

मोरङ

केराबारी

वडा नं .६, केराबारी गाँउपालिका

145

मोरङ

केराबारी

वडा नं .७, केराबारी गाँउपालिका

146

मोरङ

केराबारी

वडा नं .८, केराबारी गाँउपालिका

147

मोरङ

केराबारी

वडा नं .९, केराबारी गाँउपालिका

148

मोरङ

ग्रामथान

वडा नं .२, ग्रामथान गाँउपालिका

149

मोरङ

ग्रामथान

वडा नं .६, ग्रामथान गाँउपालिका

150

मोरङ

ग्रामथान

वडा नं .७, ग्रामथान गाँउपालिका

151

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

152

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .१, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

153

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .१०, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

154

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .२, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

155

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .३, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

156

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .४, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

157

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .६, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

158

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .७, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

159

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .८, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

160

मोरङ

पथरी शनिश्चरे

वडा नं .९, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका

161

मोरङ

बुढीगंगा

वडा नं .१, बुढीगंगा गाँउपालिका

162

मोरङ

बुढीगंगा

वडा नं .२, बुढीगंगा गाँउपालिका

163

मोरङ

बुढीगंगा

वडा नं .३, बुढीगंगा गाँउपालिका

164

मोरङ

बुढीगंगा

वडा नं .४, बुढीगंगा गाँउपालिका

165

मोरङ

बुढीगंगा

वडा नं .५, बुढीगंगा गाँउपालिका

166

मोरङ

बुढीगंगा

वडा नं .६, बुढीगंगा गाँउपालिका

167

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .१, बेलवारी नगरपालिका

168

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .१०, बेलवारी नगरपालिका

169

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .११, बेलवारी नगरपालिका

170

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .२, बेलवारी नगरपालिका

171

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .३, बेलवारी नगरपालिका

172

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .४, बेलवारी नगरपालिका

173

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .६, बेलवारी नगरपालिका

174

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .७, बेलवारी नगरपालिका

175

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .८, बेलवारी नगरपालिका

176

मोरङ

बेलवारी

वडा नं .९, बेलवारी नगरपालिका

177

मोरङ

मिक्लाजुङ

वडा नं .६, मिक्लाजुङ गाँउपालिका

178

मोरङ

रंगेली

वडा नं .४, रंगेली नगरपालिका

179

मोरङ

रंगेली

वडा नं .५, रंगेली नगरपालिका

180

मोरङ

रंगेली

वडा नं .६, रंगेली नगरपालिका

181

मोरङ

रंगेली

वडा नं .७, रंगेली नगरपालिका

182

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .१, लेटाङ नगरपालिका

183

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .२, लेटाङ नगरपालिका

184

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .३, लेटाङ नगरपालिका

185

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .४, लेटाङ नगरपालिका

186

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .५, लेटाङ नगरपालिका

187

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .६, लेटाङ नगरपालिका

188

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .८, लेटाङ नगरपालिका

189

मोरङ

लेटाङ

वडा नं .९, लेटाङ नगरपालिका

190

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१०, विराटनगर महानगरपालिका

191

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .११, विराटनगर महानगरपालिका

192

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१२, विराटनगर महानगरपालिका

193

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१३, विराटनगर महानगरपालिका

194

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१४, विराटनगर महानगरपालिका

195

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१५, विराटनगर महानगरपालिका

196

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१६, विराटनगर महानगरपालिका

197

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .१९, विराटनगर महानगरपालिका

198

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .३, विराटनगर महानगरपालिका

199

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .४, विराटनगर महानगरपालिका

200

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .५, विराटनगर महानगरपालिका

201

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .६, विराटनगर महानगरपालिका

202

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .७, विराटनगर महानगरपालिका

203

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .८, विराटनगर महानगरपालिका

204

मोरङ

विराटनगर

वडा नं .९, विराटनगर महानगरपालिका

205

मोरङ

विराटनगर

वडा नं.१, विराटनगर महानगरपालिका

206

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .१, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

207

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .१०, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

208

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .११, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

209

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .१२, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

210

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .२, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

211

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .३, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

212

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .४, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

213

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .५, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

214

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .६, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

215

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .७, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

216

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .८, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

217

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

वडा नं .९, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

218

मोरङ

सुन्दरहरैंचा

सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

219

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१, ईटहरी उपमहानगरपालिका

220

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१०, ईटहरी उपमहानगरपालिका

221

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .११, ईटहरी उपमहानगरपालिका

222

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१२, ईटहरी उपमहानगरपालिका

223

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१३, ईटहरी उपमहानगरपालिका

224

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१४, ईटहरी उपमहानगरपालिका

225

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१५, ईटहरी उपमहानगरपालिका

226

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१६, ईटहरी उपमहानगरपालिका

227

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१७, ईटहरी उपमहानगरपालिका

228

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१८, ईटहरी उपमहानगरपालिका

229

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .१९, ईटहरी उपमहानगरपालिका

230

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .२, ईटहरी उपमहानगरपालिका

231

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .२०, ईटहरी उपमहानगरपालिका

232

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .३, ईटहरी उपमहानगरपालिका

233

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .४, ईटहरी उपमहानगरपालिका

234

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .५, ईटहरी उपमहानगरपालिका

235

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .६, ईटहरी उपमहानगरपालिका

236

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .७, ईटहरी उपमहानगरपालिका

237

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .८, ईटहरी उपमहानगरपालिका

238

सुनसरी

ईटहरी

वडा नं .९, ईटहरी उपमहानगरपालिका

239

सुनसरी

ईनरूवा

वडा नं .१, ईनरुवा नगरपालिका

240

सुनसरी

ईनरूवा

वडा नं .३, ईनरुवा नगरपालिका

241

सुनसरी

ईनरूवा

वडा नं .४, ईनरुवा नगरपालिका

242

सुनसरी

ईनरूवा

वडा नं .५, ईनरुवा नगरपालिका

243

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .१, दुहवी नगरपालिका

244

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .१०, दुहवी नगरपालिका

245

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .११, दुहवी नगरपालिका

246

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .२, दुहवी नगरपालिका

247

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .३, दुहवी नगरपालिका

248

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .४, दुहवी नगरपालिका

249

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .५, दुहवी नगरपालिका

250

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .६, दुहवी नगरपालिका

251

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .७, दुहवी नगरपालिका

252

सुनसरी

दुहवी

वडा नं .९, दुहवी नगरपालिका

253

सुनसरी

धरान

धरान  उपमहानगरपालिका

254

सुनसरी

धरान

वडा नं .११,   धरान उपमहानगरपालिका

255

सुनसरी

धरान

वडा नं .१५,  धरान उपमहानगरपालिका

256

सुनसरी

धरान

वडा नं .१६, धरान उपमहानगरपालिका

257

सुनसरी

धरान

वडा नं .१७,  धरान उपमहानगरपालिका

258

सुनसरी

धरान

वडा नं .६, धरान उपमहानगरपालिका

259

सुनसरी

धरान

वडा नं .८, धरान उपमहानगरपालिका

260

सुनसरी

रामधुनी

वडा नं .१, रामधुनी नगरपालिका

261

सुनसरी

रामधुनी

वडा नं .२, रामधुनी नगरपालिका

262

सुनसरी

रामधुनी

वडा नं .३, रामधुनी नगरपालिका

263

सुनसरी

रामधुनी

वडा नं .५, रामधुनी नगरपालिका

264

खोटाङ

केपिलासगढी

वडा नं .७, केपिलासगढी गाँउपालिका

265

उदयपुर

कटारी

वडा नं .१, कटारी नगरपालिका

266

उदयपुर

कटारी

वडा नं .२, कटारी नगरपालिका

267

उदयपुर

कटारी

वडा नं .३, कटारी नगरपालिका

268

उदयपुर

कटारी

वडा नं .४, कटारी नगरपालिका

269

उदयपुर

कटारी

वडा नं .५, कटारी नगरपालिका

270

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .१०, त्रियुगा नगरपालिका

271

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .१२, त्रियुगा नगरपालिका

272

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .२, त्रियुगा नगरपालिका

273

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .३, त्रियुगा नगरपालिका

274

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .४, त्रियुगा नगरपालिका

275

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .६, त्रियुगा नगरपालिका

276

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .७, त्रियुगा नगरपालिका

277

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .८, त्रियुगा नगरपालिका

278

उदयपुर

त्रियुगा

वडा नं .९, त्रियुगा नगरपालिका

279

सप्तरी

कञ्चनरुप

वडा नं .१०, कञ्चनरुप नगरपालिका

280

सप्तरी

कञ्चनरुप

वडा नं .१२, कञ्चनरुप नगरपालिका

281

सप्तरी

कञ्चनरुप

वडा नं .२, कञ्चनरुप नगरपालिका

282

सप्तरी

कञ्चनरुप

वडा नं .३, कञ्चनरुप नगरपालिका

283

सप्तरी

कञ्चनरुप

वडा नं .४, कञ्चनरुप नगरपालिका

284

सप्तरी

कञ्चनरुप

वडा नं .७, कञ्चनरुप नगरपालिका

285

सप्तरी

राजबिराज

वडा नं .५, राजबिराज नगरपालिका

286

सिराहा

भगवानपुर

वडा नं .२, भगवानपुर गाँउपालिका

287

सिराहा

लहान

वडा नं .१, लहान नगरपालिका

288

सिराहा

लहान

वडा नं .१०, लहान नगरपालिका

289

सिराहा

लहान

वडा नं .२, लहान नगरपालिका

290

सिराहा

लहान

वडा नं .३, लहान नगरपालिका

291

सिराहा

लहान

वडा नं .४, लहान नगरपालिका

292

सिराहा

लहान

वडा नं .५, लहान नगरपालिका

293

सिराहा

लहान

वडा नं .६, लहान नगरपालिका

294

सिराहा

लहान

वडा नं .७, लहान नगरपालिका

295

सिराहा

लहान

वडा नं .८, लहान नगरपालिका

296

सिराहा

लहान

वडा नं .९, लहान नगरपालिका

297

दोलखा

वैतेश्वर

वडा नं .४, वैतेश्वर गाँउपालिका

298

दोलखा

वैतेश्वर

वडा नं .५, वैतेश्वर गाँउपालिका

299

सिन्धुली

कमलामाई

कमलामाई नगरपालिका

300

धनुषा

सबैला

वडा नं .१, सबैला गाँउपालिका

301

धनुषा

सबैला

वडा नं .२, सबैला गाँउपालिका

302

धनुषा

सबैला

वडा नं .३, सबैला गाँउपालिका

303

धनुषा

सबैला

वडा नं .५, सबैला गाँउपालिका

304

धनुषा

सबैला

वडा नं .६, सबैला गाँउपालिका

305

धनुषा

सबैला

वडा नं .७, सबैला गाँउपालिका

306

महोत्तरी

जलेश्वर

जलेश्वर नगरपालिका

307

सर्लाही

बागमती

वडा नं .१०, बागमती नगरपालिका

308

सर्लाही

बागमती

वडा नं .११, बागमती नगरपालिका

309

सर्लाही

बागमती

वडा नं .१२, बागमती नगरपालिका

310

सर्लाही

बागमती

वडा नं .३, बागमती नगरपालिका

311

सर्लाही

बागमती

वडा नं .४, बागमती नगरपालिका

312

सर्लाही

बागमती

वडा नं .५, बागमती नगरपालिका

313

सर्लाही

बागमती

वडा नं .६, बागमती नगरपालिका

314

सर्लाही

बागमती

वडा नं .७, बागमती नगरपालिका

315

सर्लाही

बागमती

वडा नं .८, बागमती नगरपालिका

316

सर्लाही

बागमती

वडा नं .९, बागमती नगरपालिका

317

धादिङ

गल्छी

वडा नं .१, गल्छी गाँउपालिका

318

धादिङ

गल्छी

वडा नं .२, गल्छी गाँउपालिका

319

धादिङ

गल्छी

वडा नं .३, गल्छी गाँउपालिका

320

धादिङ

गल्छी

वडा नं .४, गल्छी गाँउपालिका

321

धादिङ

गल्छी

वडा नं .५, गल्छी गाँउपालिका

322

धादिङ

गल्छी

वडा नं .६, गल्छी गाँउपालिका

323

धादिङ

गल्छी

वडा नं .७, गल्छी गाँउपालिका

324

धादिङ

गल्छी

वडा नं .८, गल्छी गाँउपालिका

325

धादिङ

ज्वालामूखी

वडा नं .५, ज्वालामूखी गाँउपालिका

326

धादिङ

ज्वालामूखी

वडा नं .६, ज्वालामूखी गाँउपालिका

327

धादिङ

ज्वालामूखी

वडा नं .७, ज्वालामूखी गाँउपालिका

328

धादिङ

नीलकण्ठ

वडा नं .१२, नीलकण्ठ नगरपालिका

329

धादिङ

बेनीघाट रोराङ्ग

वडा नं .५, बेनीघाट रोराङ्ग गाँउपालिका

330

धादिङ

रुवी भ्याली

वडा नं .५, रुवी भ्याली गाँउपालिका

331

धादिङ

रुवी भ्याली

वडा नं .६, रुवी भ्याली गाँउपालिका

332

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

333

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .१, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

334

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .२, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

335

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .३, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

336

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .५, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

337

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .६, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

338

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .७, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

339

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .८, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

340

काठमाण्डौ

कागेश्वरी मनोहरा

वडा नं .९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

341

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

काठमाडौँ महानगरपालिका

342

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१, काठमाडौँ महानगरपालिका

343

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१०, काठमाडौँ महानगरपालिका

344

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .११, काठमाडौँ महानगरपालिका

345

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१२, काठमाडौँ महानगरपालिका

346

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१३, काठमाडौँ महानगरपालिका

347

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१४, काठमाडौँ महानगरपालिका

348

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१५, काठमाडौँ महानगरपालिका

349

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१६, काठमाडौँ महानगरपालिका

350

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१७, काठमाडौँ महानगरपालिका

351

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१८, काठमाडौँ महानगरपालिका

352

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .१९, काठमाडौँ महानगरपालिका

353

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२, काठमाडौँ महानगरपालिका

354

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२०, काठमाडौँ महानगरपालिका

355

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२१, काठमाडौँ महानगरपालिका

356

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२२, काठमाडौँ महानगरपालिका

357

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२३, काठमाडौँ महानगरपालिका

358

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२४, काठमाडौँ महानगरपालिका

359

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२५, काठमाडौँ महानगरपालिका

360

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२६, काठमाडौँ महानगरपालिका

361

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२७, काठमाडौँ महानगरपालिका

362

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२८, काठमाडौँ महानगरपालिका

363

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .२९, काठमाडौँ महानगरपालिका

364

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .३०, काठमाडौँ महानगरपालिका

365

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .३१, काठमाडौँ महानगरपालिका

366

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .३२, काठमाडौँ महानगरपालिका

367

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .४, काठमाडौँ महानगरपालिका

368

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .५, काठमाडौँ महानगरपालिका

369

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .६, काठमाडौँ महानगरपालिका

370

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .७, काठमाडौँ महानगरपालिका

371

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .८, काठमाडौँ महानगरपालिका

372

काठमाण्डौ

काठमाडौँ

वडा नं .९, काठमाडौँ महानगरपालिका

373

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .१, कीर्तिपुर नगरपालिका

374

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .१०, कीर्तिपुर नगरपालिका

375

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .२, कीर्तिपुर नगरपालिका

376

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .३, कीर्तिपुर नगरपालिका

377

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .४, कीर्तिपुर नगरपालिका

378

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .५, कीर्तिपुर नगरपालिका

379

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .६, कीर्तिपुर नगरपालिका

380

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .७, कीर्तिपुर नगरपालिका

381

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .८, कीर्तिपुर नगरपालिका

382

काठमाण्डौ

कीर्तिपुर

वडा नं .९, कीर्तिपुर नगरपालिका

383

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .१, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

384

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .२, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

385

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .५, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

386

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .६, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

387

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .७, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

388

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .८, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

389

काठमाण्डौ

गोकर्णेश्वर

वडा नं .९, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

390

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .१, चन्द्रागिरी नगरपालिका

391

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .१०, चन्द्रागिरी नगरपालिका

392

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .११, चन्द्रागिरी नगरपालिका

393

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .१२, चन्द्रागिरी नगरपालिका

394

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .१३, चन्द्रागिरी नगरपालिका

395

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .१४, चन्द्रागिरी नगरपालिका

396

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .१५, चन्द्रागिरी नगरपालिका

397

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .२, चन्द्रागिरी नगरपालिका

398

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .३, चन्द्रागिरी नगरपालिका

399

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .४, चन्द्रागिरी नगरपालिका

400

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .५, चन्द्रागिरी नगरपालिका

401

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .६, चन्द्रागिरी नगरपालिका

402

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .७, चन्द्रागिरी नगरपालिका

403

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .८, चन्द्रागिरी नगरपालिका

404

काठमाण्डौ

चन्द्रागिरी

वडा नं .९, चन्द्रागिरी नगरपालिका

405

काठमाण्डौ

टोखा

टोखा नगरपालिका

406

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .१०, टोखा नगरपालिका

407

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .११, टोखा नगरपालिका

408

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .२, टोखा नगरपालिका

409

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .३, टोखा नगरपालिका

410

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .४, टोखा नगरपालिका

411

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .५, टोखा नगरपालिका

412

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .६, टोखा नगरपालिका

413

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .७, टोखा नगरपालिका

414

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .८, टोखा नगरपालिका

415

काठमाण्डौ

टोखा

वडा नं .९, टोखा नगरपालिका

416

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .१, तारकेश्वर नगरपालिका

417

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .१०, तारकेश्वर नगरपालिका

418

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .११, तारकेश्वर नगरपालिका

419

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .२, तारकेश्वर नगरपालिका

420

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .३, तारकेश्वर नगरपालिका

421

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .४, तारकेश्वर नगरपालिका

422

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .५, तारकेश्वर नगरपालिका

423

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .६, तारकेश्वर नगरपालिका

424

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .७, तारकेश्वर नगरपालिका

425

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .८, तारकेश्वर नगरपालिका

426

काठमाण्डौ

तारकेश्वर

वडा नं .९, तारकेश्वर नगरपालिका

427

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .१, दक्षिणकाली नगरपालिका

428

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .२, दक्षिणकाली नगरपालिका

429

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .३, दक्षिणकाली नगरपालिका

430

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .४, दक्षिणकाली नगरपालिका

431

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .५, दक्षिणकाली नगरपालिका

432

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .६, दक्षिणकाली नगरपालिका

433

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .७, दक्षिणकाली नगरपालिका

434

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .८, दक्षिणकाली नगरपालिका

435

काठमाण्डौ

दक्षिणकाली

वडा नं .९, दक्षिणकाली नगरपालिका

436

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .१, नागार्जुन नगरपालिका

437

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .१०, नागार्जुन नगरपालिका

438

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .२, नागार्जुन नगरपालिका

439

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .३, नागार्जुन नगरपालिका

440

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .४, नागार्जुन नगरपालिका

441

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .५, नागार्जुन नगरपालिका

442

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .६, नागार्जुन नगरपालिका

443

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .७, नागार्जुन नगरपालिका

444

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .८, नागार्जुन नगरपालिका

445

काठमाण्डौ

नागार्जुन

वडा नं .९, नागार्जुन नगरपालिका

446

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .१, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

447

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .१०, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

448

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .११, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

449

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .१२, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

450

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .१३, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

451

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .२, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

452

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .३, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

453

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .४, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

454

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .५, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

455

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .६, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

456

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .७, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

457

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .८, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

458

काठमाण्डौ

बुढानिलकण्ठ

वडा नं .९, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

459

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .२, शङ्खरापुर नगरपालिका

460

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .३, शङ्खरापुर नगरपालिका

461

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .४, शङ्खरापुर नगरपालिका

462

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .५, शङ्खरापुर नगरपालिका

463

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .६, शङ्खरापुर नगरपालिका

464

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .७, शङ्खरापुर नगरपालिका

465

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .८, शङ्खरापुर नगरपालिका

466

काठमाण्डौ

शङ्खरापुर

वडा नं .९, शङ्खरापुर नगरपालिका

467

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .१, चाँगुनारायण नगरपालिका

468

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .२, चाँगुनारायण नगरपालिका

469

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .३, चाँगुनारायण नगरपालिका

470

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .४, चाँगुनारायण नगरपालिका

471

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .५, चाँगुनारायण नगरपालिका

472

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .६, चाँगुनारायण नगरपालिका

473

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .७, चाँगुनारायण नगरपालिका

474

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .८, चाँगुनारायण नगरपालिका

475

भक्तपुर

चाँगुनारायण

वडा नं .९, चाँगुनारायण नगरपालिका

476

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .१, भक्तपुर नगरपालिका

477

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .१०, भक्तपुर नगरपालिका

478

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .२, भक्तपुर नगरपालिका

479

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .३, भक्तपुर नगरपालिका

480

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .४, भक्तपुर नगरपालिका

481

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .५, भक्तपुर नगरपालिका

482

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .६, भक्तपुर नगरपालिका

483

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .७, भक्तपुर नगरपालिका

484

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .८, भक्तपुर नगरपालिका

485

भक्तपुर

भक्तपुर

वडा नं .९, भक्तपुर नगरपालिका

486

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

मध्यपुर थिमि नगरपालिका

487

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .१, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

488

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .२, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

489

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .३, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

490

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .४, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

491

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .५, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

492

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .६, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

493

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .७, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

494

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .८, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

495

भक्तपुर

मध्यपुर थिमि

वडा नं .९, मध्यपुर थिमि नगरपालिका

496

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .१, सूर्यविनायक नगरपालिका

497

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .१०, सूर्यविनायक नगरपालिका

498

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .२, सूर्यविनायक नगरपालिका

499

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .३, सूर्यविनायक नगरपालिका

500

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .४, सूर्यविनायक नगरपालिका

501

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .५, सूर्यविनायक नगरपालिका

502

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .६, सूर्यविनायक नगरपालिका

503

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .७, सूर्यविनायक नगरपालिका

504

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .८, सूर्यविनायक नगरपालिका

505

भक्तपुर

सूर्यविनायक

वडा नं .९, सूर्यविनायक नगरपालिका

506

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .१, गोदावरी नगरपालिका

507

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .१०, गोदावरी नगरपालिका

508

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .११, गोदावरी नगरपालिका

509

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .१२, गोदावरी नगरपालिका

510

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .१३, गोदावरी नगरपालिका

511

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .१४, गोदावरी नगरपालिका

512

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .३, गोदावरी नगरपालिका

513

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .४, गोदावरी नगरपालिका

514

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .५, गोदावरी नगरपालिका

515

ललितपुर

गोदावरी

वडा नं .६, गोदावरी नगरपालिका

516

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .१, महालक्ष्मी नगरपालिका

517

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .१०, महालक्ष्मी नगरपालिका

518

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .२, महालक्ष्मी नगरपालिका

519

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .३, महालक्ष्मी नगरपालिका

520

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .४, महालक्ष्मी नगरपालिका

521

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .५, महालक्ष्मी नगरपालिका

522

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .६, महालक्ष्मी नगरपालिका

523

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .७, महालक्ष्मी नगरपालिका

524

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .८, महालक्ष्मी नगरपालिका

525

ललितपुर

महालक्ष्मी

वडा नं .९, महालक्ष्मी नगरपालिका

526

ललितपुर

ललितपुर

ललितपुर महानगरपालिका

527

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१, ललितपुर महानगरपालिका

528

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१०, ललितपुर महानगरपालिका

529

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .११, ललितपुर महानगरपालिका

530

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१२, ललितपुर महानगरपालिका

531

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१३, ललितपुर महानगरपालिका

532

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१४, ललितपुर महानगरपालिका

533

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१५, ललितपुर महानगरपालिका

534

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१६, ललितपुर महानगरपालिका

535

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१७, ललितपुर महानगरपालिका

536

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१८, ललितपुर महानगरपालिका

537

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .१९, ललितपुर महानगरपालिका

538

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२, ललितपुर महानगरपालिका

539

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२०, ललितपुर महानगरपालिका

540

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२१, ललितपुर महानगरपालिका

541

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२२, ललितपुर महानगरपालिका

542

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२३,  ललितपुर महानगरपालिका

543

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२४, ललितपुर महानगरपालिका

544

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२५, ललितपुर महानगरपालिका

545

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२६, ललितपुर महानगरपालिका

546

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२७, ललितपुर महानगरपालिका

547

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२८, ललितपुर महानगरपालिका

548

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .२९, ललितपुर महानगरपालिका

549

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .३, ललितपुर महानगरपालिका

550

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .४, ललितपुर महानगरपालिका

551

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .५, ललितपुर महानगरपालिका

552

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .६, ललितपुर महानगरपालिका

553

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .७, ललितपुर महानगरपालिका

554

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .८, ललितपुर महानगरपालिका

555

ललितपुर

ललितपुर

वडा नं .९, ललितपुर महानगरपालिका

556

काभ्रेपलान्चोक

चौंरीदेउराली

वडा नं .२, चौंरीदेउराली गाँउपालिका

557

काभ्रेपलान्चोक

तेमाल

वडा नं .८, तेमाल गाँउपालिका

558

काभ्रेपलान्चोक

तेमाल

वडा नं .९, तेमाल गाँउपालिका

559

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .१, धुलिखेल नगरपालिका

560

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .१०, धुलिखेल नगरपालिका

561

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .११, धुलिखेल नगरपालिका

562

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .१२, धुलिखेल नगरपालिका

563

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .२, धुलिखेल नगरपालिका

564

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .३, धुलिखेल नगरपालिका

565

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .४, धुलिखेल नगरपालिका

566

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .५, धुलिखेल नगरपालिका

567

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .६, धुलिखेल नगरपालिका

568

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .७, धुलिखेल नगरपालिका

569

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .८, धुलिखेल नगरपालिका

570

काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

वडा नं .९, धुलिखेल नगरपालिका

571

काभ्रेपलान्चोक

बनेपा

वडा नं .१०, बनेपा नगरपालिका

572

काभ्रेपलान्चोक

बनेपा

वडा नं .११, बनेपा नगरपालिका

573

काभ्रेपलान्चोक

बनेपा

वडा नं .१३, बनेपा नगरपालिका

574

काभ्रेपलान्चोक

बनेपा

वडा नं .१४, बनेपा नगरपालिका

575

काभ्रेपलान्चोक

बनेपा

वडा नं .३, बनेपा नगरपालिका

576

काभ्रेपलान्चोक

बनेपा

वडा नं .४, बनेपा नगरपालिका

577

काभ्रेपलान्चोक

मण्डनदेउपुर

वडा नं .३, मण्डनदेउपुर नगरपालिका

578

काभ्रेपलान्चोक

मण्डनदेउपुर

वडा नं .४, मण्डनदेउपुर नगरपालिका

579

रौतहट

बृन्दावन

वडा नं .१, बृन्दावन गाँउपालिका

580

रौतहट

बृन्दावन

वडा नं .२, बृन्दावन गाँउपालिका

581

रौतहट

बृन्दावन

वडा नं .६, बृन्दावन गाँउपालिका

582

रौतहट

बृन्दावन

वडा नं .७, बृन्दावन गाँउपालिका

583

बारा

करैयामाई

वडा नं .७, करैयामाई गाँउपालिका

584

बारा

निजगढ

वडा नं .१, निजगढ नगरपालिका

585

बारा

निजगढ

वडा नं .२, निजगढ नगरपालिका

586

बारा

निजगढ

वडा नं .३, निजगढ नगरपालिका

587

बारा

निजगढ

वडा नं .४, निजगढ नगरपालिका

588

बारा

निजगढ

वडा नं .५, निजगढ नगरपालिका

589

बारा

निजगढ

वडा नं .६, निजगढ नगरपालिका

590

बारा

निजगढ

वडा नं .७, निजगढ नगरपालिका

591

बारा

निजगढ

वडा नं .८, निजगढ नगरपालिका

592

बारा

निजगढ

वडा नं .९, निजगढ नगरपालिका

593

चितवन

भरतपुर

भरतपुर महानगरपालिका

594

चितवन

भरतपुर

वडा नं .१, भरतपुर महानगरपालिका

595

चितवन

भरतपुर

वडा नं .१६, भरतपुर महानगरपालिका

596

चितवन

भरतपुर

वडा नं .६, भरतपुर महानगरपालिका

597

गोरखा

पालुङटार

पालुङटार नगरपालिका

598

गोरखा

पालुङटार

वडा नं .६, पालुङटार नगरपालिका

599

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .१, बेसीशहर नगरपालिका

600

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .२, बेसीशहर नगरपालिका

601

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .३, बेसीशहर नगरपालिका

602

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .४, बेसीशहर नगरपालिका

603

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .६, बेसीशहर नगरपालिका

604

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .७, बेसीशहर नगरपालिका

605

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .८, बेसीशहर नगरपालिका

606

लम्जुङ्ग

बेसीशहर

वडा नं .९, बेसीशहर नगरपालिका

607

कास्की

पोखरा लेखनाथ

वडा नं .१२, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

608

कास्की

पोखरा लेखनाथ

वडा नं .१३, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

609

कास्की

पोखरा लेखनाथ

वडा नं .१७, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

610

कास्की

पोखरा लेखनाथ

वडा नं .९, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

611

कास्की

मादी

वडा नं .११, मादी गाँउपालिका

612

तनहुँ

देवघाट

वडा नं .१, देवघाट गाँउपालिका

613

तनहुँ

व्यास

वडा नं .१, व्यास नगरपालिका

614

तनहुँ

व्यास

वडा नं .१०, व्यास नगरपालिका

615

तनहुँ

व्यास

वडा नं .११, व्यास नगरपालिका

616

तनहुँ

व्यास

वडा नं .१३, व्यास नगरपालिका

617

तनहुँ

व्यास

वडा नं .२, व्यास नगरपालिका

618

तनहुँ

व्यास

वडा नं .३, व्यास नगरपालिका

619

तनहुँ

व्यास

वडा नं .४, व्यास नगरपालिका

620

तनहुँ

व्यास

वडा नं .५, व्यास नगरपालिका

621

तनहुँ

शुक्लागण्डकी

वडा नं .६, शुक्लागण्डकी नगरपालिका

622

तनहुँ

शुक्लागण्डकी

वडा नं .७, शुक्लागण्डकी नगरपालिका

623

स्याङ्जा

गल्याङ

वडा नं .३, गल्याङ नगरपालिका

624

स्याङ्जा

पुतलीबजार

वडा नं .१, पुतलीबजार नगरपालिका

625

स्याङ्जा

भीरकोट

वडा नं .१, भीरकोट नगरपालिका

626

स्याङ्जा

भीरकोट

वडा नं .५, भीरकोट नगरपालिका

627

स्याङ्जा

भीरकोट

वडा नं .८, भीरकोट नगरपालिका

628

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .१, रेसुङ्गा नगरपालिका

629

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .१०, रेसुङ्गा नगरपालिका

630

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .११, रेसुङ्गा नगरपालिका

631

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .१२, रेसुङ्गा नगरपालिका

632

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .१३, रेसुङ्गा नगरपालिका

633

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .१४, रेसुङ्गा नगरपालिका

634

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .२, रेसुङ्गा नगरपालिका

635

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .३, रेसुङ्गा नगरपालिका

636

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .४, रेसुङ्गा नगरपालिका

637

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .५, रेसुङ्गा नगरपालिका

638

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .६, रेसुङ्गा नगरपालिका

639

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .७, रेसुङ्गा नगरपालिका

640

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .८, रेसुङ्गा नगरपालिका

641

गुल्मी

रेसुङ्गा

वडा नं .९, रेसुङ्गा नगरपालिका

642

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .१, तानसेन नगरपालिका

643

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .२, तानसेन नगरपालिका

644

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .३, तानसेन नगरपालिका

645

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .४, तानसेन नगरपालिका

646

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .५, तानसेन नगरपालिका

647

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .६, तानसेन नगरपालिका

648

पाल्पा

तानसेन

वडा नं .७, तानसेन नगरपालिका

649

नवलपरासी

गैंडाकोट

गैंडाकोट नगरपालिका

650

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१, गैंडाकोट नगरपालिका

651

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१०, गैंडाकोट नगरपालिका

652

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .११, गैंडाकोट नगरपालिका

653

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१२, गैंडाकोट नगरपालिका

654

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१३, गैंडाकोट नगरपालिका

655

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१४, गैंडाकोट नगरपालिका

656

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१५, गैंडाकोट नगरपालिका

657

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१६, गैंडाकोट नगरपालिका

658

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१७, गैंडाकोट नगरपालिका

659

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .१८, गैंडाकोट नगरपालिका

660

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .२, गैंडाकोट नगरपालिका

661

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .३, गैंडाकोट नगरपालिका

662

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .४, गैंडाकोट नगरपालिका

663

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .५, गैंडाकोट नगरपालिका

664

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .६, गैंडाकोट नगरपालिका

665

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .७, गैंडाकोट नगरपालिका

666

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .८, गैंडाकोट नगरपालिका

667

नवलपरासी

गैंडाकोट

वडा नं .९, गैंडाकोट नगरपालिका

668

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१, तिलोत्तमा नगरपालिका

669

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१०, तिलोत्तमा नगरपालिका

670

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .११, तिलोत्तमा नगरपालिका

671

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१२, तिलोत्तमा नगरपालिका

672

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१३, तिलोत्तमा नगरपालिका

673

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१४, तिलोत्तमा नगरपालिका

674

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१५, तिलोत्तमा नगरपालिका

675

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१६, तिलोत्तमा नगरपालिका

676

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .१७, तिलोत्तमा नगरपालिका

677

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .२, तिलोत्तमा नगरपालिका

678

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .३, तिलोत्तमा नगरपालिका

679

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .४, तिलोत्तमा नगरपालिका

680

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .५, तिलोत्तमा नगरपालिका

681

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .६, तिलोत्तमा नगरपालिका

682

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .७, तिलोत्तमा नगरपालिका

683

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .८, तिलोत्तमा नगरपालिका

684

रुपन्देही

तिलोत्तमा

वडा नं .९, तिलोत्तमा नगरपालिका

685

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .१, देवदह नगरपालिका

686

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .१०, देवदह नगरपालिका

687

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .११, देवदह नगरपालिका

688

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .१२, देवदह नगरपालिका

689

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .२, देवदह नगरपालिका

690

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .३, देवदह नगरपालिका

691

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .४, देवदह नगरपालिका

692

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .५, देवदह नगरपालिका

693

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .६, देवदह नगरपालिका

694

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .७, देवदह नगरपालिका

695

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .८, देवदह नगरपालिका

696

रुपन्देही

देवदह

वडा नं .९, देवदह नगरपालिका

697

रुपन्देही

बुटवल

बुटवल उपमहानगरपालिका

698

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१, बुटवल उपमहानगरपालिका

699

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१०, बुटवल उपमहानगरपालिका

700

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .११, बुटवल उपमहानगरपालिका

701

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१२, बुटवल उपमहानगरपालिका

702

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१३, बुटवल उपमहानगरपालिका

703

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१४, बुटवल उपमहानगरपालिका

704

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१५, बुटवल उपमहानगरपालिका

705

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१६, बुटवल उपमहानगरपालिका

706

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१७, बुटवल उपमहानगरपालिका

707

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१८, बुटवल उपमहानगरपालिका

708

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .१९, बुटवल उपमहानगरपालिका

709

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .२, बुटवल उपमहानगरपालिका

710

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .३, बुटवल उपमहानगरपालिका

711

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .४, बुटवल उपमहानगरपालिका

712

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .५, बुटवल उपमहानगरपालिका

713

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .६, बुटवल उपमहानगरपालिका

714

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .७, बुटवल उपमहानगरपालिका

715

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .८, बुटवल उपमहानगरपालिका

716

रुपन्देही

बुटवल

वडा नं .९, बुटवल उपमहानगरपालिका

717

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .१, सैनामैना नगरपालिका

718

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .१०, सैनामैना नगरपालिका

719

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .११, सैनामैना नगरपालिका

720

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .२, सैनामैना नगरपालिका

721

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .३, सैनामैना नगरपालिका

722

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .४, सैनामैना नगरपालिका

723

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .५, सैनामैना नगरपालिका

724

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .६, सैनामैना नगरपालिका

725

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .७, सैनामैना नगरपालिका

726

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .८, सैनामैना नगरपालिका

727

रुपन्देही

सैनामैना

वडा नं .९, सैनामैना नगरपालिका

728

बाग्लुङ

बागलुङ

वडा नं .१, बागलुङ नगरपालिका

729

बाग्लुङ

बागलुङ

वडा नं .३, बागलुङ नगरपालिका

730

बाग्लुङ

वडिगाड

वडा नं .२, वडिगाड गाँउपालिका

731

बाग्लुङ

वडिगाड

वडा नं .४, वडिगाड गाँउपालिका

732

सल्यान

सारदा

वडा नं .१, सारदा नगरपालिका

733

सल्यान

सारदा

वडा नं .१०, सारदा नगरपालिका

734

सल्यान

सारदा

वडा नं .११, सारदा नगरपालिका

735

सल्यान

सारदा

वडा नं .१२, सारदा नगरपालिका

736

सल्यान

सारदा

वडा नं .१३, सारदा नगरपालिका

737

सल्यान

सारदा

वडा नं .१४, सारदा नगरपालिका

738

सल्यान

सारदा

वडा नं .१५, सारदा नगरपालिका

739

सल्यान

सारदा

वडा नं .२, सारदा नगरपालिका

740

सल्यान

सारदा

वडा नं .३, सारदा नगरपालिका

741

सल्यान

सारदा

वडा नं .४, सारदा नगरपालिका

742

सल्यान

सारदा

वडा नं .५, सारदा नगरपालिका

743

सल्यान

सारदा

वडा नं .६, सारदा नगरपालिका

744

सल्यान

सारदा

वडा नं .७, सारदा नगरपालिका

745

सल्यान

सारदा

वडा नं .८, सारदा नगरपालिका

746

सल्यान

सारदा

वडा नं .९, सारदा नगरपालिका

747

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

748

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१०, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

749

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .११, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

750

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१२, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

751

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१३, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

752

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१४, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

753

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१५, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

754

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१६, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

755

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१७, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

756

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१८, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

757

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .१९, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

758

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .२, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

759

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .३, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

760

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .४, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

761

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .५, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

762

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .६, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

763

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .७, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

764

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .८, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

765

दाङ

तुल्सीपुर

वडा नं .९, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका

766

दाङ

लमही

वडा नं .२, लमही नगरपालिका

767

दाङ

लमही

वडा नं .३, लमही नगरपालिका

768

डोल्पा

छार्का ताङसोङ

वडा नं .१, छार्का ताङसोङ गाँउपालिका

769

जुम्ला

तातोपानी

वडा नं .५, तातोपानी गाँउपालिका

770

जुम्ला

तातोपानी

वडा नं .७, तातोपानी गाँउपालिका

771

दैलेख

नारायण

वडा नं .१, नारायण नगरपालिका

772

दैलेख

नारायण

वडा नं .१०, नारायण नगरपालिका

773

दैलेख

नारायण

वडा नं .११, नारायण नगरपालिका

774

दैलेख

नारायण

वडा नं .२, नारायण नगरपालिका

775

दैलेख

नारायण

वडा नं .३, नारायण नगरपालिका

776

दैलेख

नारायण

वडा नं .४, नारायण नगरपालिका

777

दैलेख

नारायण

वडा नं .५, नारायण नगरपालिका

778

दैलेख

नारायण

वडा नं .६, नारायण नगरपालिका

779

दैलेख

नारायण

वडा नं .७, नारायण नगरपालिका

780

दैलेख

नारायण

वडा नं .८, नारायण नगरपालिका

781

दैलेख

नारायण

वडा नं .९, नारायण नगरपालिका

782

सुर्खेत

गुर्भाकोट

वडा नं .६, गुर्भाकोट नगरपालिका

783

सुर्खेत

गुर्भाकोट

वडा नं .७, गुर्भाकोट नगरपालिका

784

सुर्खेत

गुर्भाकोट

वडा नं .८, गुर्भाकोट नगरपालिका

785

सुर्खेत

भेरिगंगा

वडा नं .१०, भेरिगंगा नगरपालिका

786

सुर्खेत

भेरिगंगा

वडा नं .११, भेरिगंगा नगरपालिका

787

सुर्खेत

भेरिगंगा

वडा नं .१२, भेरिगंगा नगरपालिका

788

सुर्खेत

भेरिगंगा

वडा नं .१३, भेरिगंगा नगरपालिका

789

सुर्खेत

भेरिगंगा

वडा नं .४, भेरिगंगा नगरपालिका

790

सुर्खेत

भेरिगंगा

वडा नं .५, भेरिगंगा नगरपालिका

791

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .१, विरेन्द्र नगरपालिका

792

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .११, विरेन्द्र नगरपालिका

793

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .१२, विरेन्द्र नगरपालिका

794

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .२, विरेन्द्र नगरपालिका

795

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .३, विरेन्द्र नगरपालिका

796

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .४, विरेन्द्र नगरपालिका

797

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .५, विरेन्द्र नगरपालिका

798

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .६, विरेन्द्र नगरपालिका

799

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .७, विरेन्द्र नगरपालिका

800

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .८, विरेन्द्र नगरपालिका

801

सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर

वडा नं .९, विरेन्द्र नगरपालिका

802

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .१, कोहलपुर नगरपालिका

803

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .१०, कोहलपुर नगरपालिका

804

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .११, कोहलपुर नगरपालिका

805

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .१२, कोहलपुर नगरपालिका

806

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .१३, कोहलपुर नगरपालिका

807

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .१४, कोहलपुर नगरपालिका

808

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .१५, कोहलपुर नगरपालिका

809

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .२, कोहलपुर नगरपालिका

810

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .३, कोहलपुर नगरपालिका

811

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .४, कोहलपुर नगरपालिका

812

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .५, कोहलपुर नगरपालिका

813

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .६, कोहलपुर नगरपालिका

814

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .७, कोहलपुर नगरपालिका

815

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .८, कोहलपुर नगरपालिका

816

बाँके

कोहलपुर

वडा नं .९, कोहलपुर नगरपालिका

817

बर्दिया

बढैयाताल

वडा नं .८, बढैयाताल गाँउपालिका

818

बाजुरा

गौमुल

वडा नं .४, गौमुल गाँउपालिका

819

बाजुरा

गौमुल

वडा नं .५, गौमुल गाँउपालिका

820

बाजुरा

गौमुल

वडा नं .६, गौमुल गाँउपालिका

821

बाजुरा

त्रिवेणी

वडा नं .१, त्रिवेणी नगरपालिका

822

बाजुरा

त्रिवेणी

वडा नं .२, त्रिवेणी नगरपालिका

823

बाजुरा

त्रिवेणी

वडा नं .३, त्रिवेणी नगरपालिका

824

बाजुरा

त्रिवेणी

वडा नं .४, त्रिवेणी नगरपालिका

825

बाजुरा

त्रिवेणी

वडा नं .५, त्रिवेणी नगरपालिका

826

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .१, बडिमालिका नगरपालिका

827

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .२, बडिमालिका नगरपालिका

828

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .३, बडिमालिका नगरपालिका

829

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .४, बडिमालिका नगरपालिका

830

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .५, बडिमालिका नगरपालिका

831

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .६, बडिमालिका नगरपालिका

832

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .७, बडिमालिका नगरपालिका

833

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .८, बडिमालिका नगरपालिका

834

बाजुरा

बडिमालिका

वडा नं .९, बडिमालिका नगरपालिका

835

बाजुरा

बुढिनन्दा

वडा नं .३, बुढिनन्दा नगरपालिका

836

बाजुरा

बुढिनन्दा

वडा नं .७, बुढिनन्दा नगरपालिका

837

कैलाली

कैलारी

वडा नं .५, कैलारी गाँउपालिका

838

कैलाली

गोदावरी

वडा नं .१२, गोदावरी नगरपालिका

839

कैलाली

गौरीगंगा

वडा नं .१, गौरीगंगा नगरपालिका

840

कैलाली

गौरीगंगा

वडा नं .२, गौरीगंगा नगरपालिका

841

कैलाली

गौरीगंगा

वडा नं .३, गौरीगंगा नगरपालिका

842

कैलाली

गौरीगंगा

वडा नं .४, गौरीगंगा नगरपालिका

843

कैलाली

गौरीगंगा

वडा नं .६, गौरीगंगा नगरपालिका

844

कैलाली

जानकी

वडा नं .१, जानकी गाँउपालिका

845

कैलाली

जानकी

वडा नं .३, जानकी गाँउपालिका

846

कैलाली

जानकी

वडा नं .४, जानकी गाँउपालिका

847

कैलाली

जानकी

वडा नं .६, जानकी गाँउपालिका

848

कैलाली

जानकी

वडा नं .७, जानकी गाँउपालिका

849

कैलाली

टिकापुर

टिकापुर  नगरपालिका

850

कैलाली

टिकापुर

वडा नं .४, टिकापुर  नगरपालिका

851

कैलाली

टिकापुर

वडा नं .५, टिकापुर  नगरपालिका

852

कैलाली

टिकापुर

वडा नं .८, टिकापुर  नगरपालिका

853

कैलाली

टिकापुर

वडा नं .९, टिकापुर  नगरपालिका

854

कैलाली

धनगढी

धनगढी उप-महानगरपालिका

855

कैलाली

धनगढी

वडा नं .१, धनगढी उप-महानगरपालिका

856

कैलाली

धनगढी

वडा नं .११, धनगढी उप-महानगरपालिका

857

कैलाली

धनगढी

वडा नं .१३, धनगढी उप-महानगरपालिका

858

कैलाली

धनगढी

वडा नं .२,  धनगढी उप-महानगरपालिका

859

कैलाली

धनगढी

वडा नं .३, धनगढी उप-महानगरपालिका

860

कैलाली

धनगढी

वडा नं .४, धनगढी उप-महानगरपालिका

861

कैलाली

धनगढी

वडा नं .५, धनगढी उप-महानगरपालिका

862

कैलाली

धनगढी

वडा नं .६, धनगढी उप-महानगरपालिका

863

कैलाली

धनगढी

वडा नं .७, धनगढी उप-महानगरपालिका

864

कैलाली

धनगढी

वडा नं .८, धनगढी उप-महानगरपालिका

865

कैलाली

भजनी

वडा नं .६, भजनी नगरपालिका

866

कैलाली

भजनी

वडा नं .८, भजनी नगरपालिका

867

कैलाली

लम्किचुहा

वडा नं .७, लम्किचुहा नगरपालिका

868

कैलाली

लम्किचुहा

वडा नं .९, लम्किचुहा नगरपालिका

869

बैतडी

दशरथचन्द

वडा नं .१०, दशरथचन्द नगरपालिका

870

बैतडी

दशरथचन्द

वडा नं .४, दशरथचन्द नगरपालिका

871

बैतडी

दशरथचन्द

वडा नं .५, दशरथचन्द नगरपालिका

872

बैतडी

दशरथचन्द

वडा नं .८, दशरथचन्द नगरपालिका

873

बैतडी

पाटन

वडा नं .१०, पाटन नगरपालिका

874

बैतडी

पाटन

वडा नं .३, पाटन नगरपालिका

875

बैतडी

पाटन

वडा नं .४, पाटन नगरपालिका

876

बैतडी

पाटन

वडा नं .६, पाटन नगरपालिका

877

कन्चनपुर

पुनर्वास

पुनर्वास नगरपालिका

878

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .१, पुनर्वास नगरपालिका

879

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .१०, पुनर्वास नगरपालिका

880

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .११, पुनर्वास नगरपालिका

881

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .२, पुनर्वास नगरपालिका

882

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .३, पुनर्वास नगरपालिका

883

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .४, पुनर्वास नगरपालिका

884

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .५, पुनर्वास नगरपालिका

885

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .६, पुनर्वास नगरपालिका

886

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .७, पुनर्वास नगरपालिका

887

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .८, पुनर्वास नगरपालिका

888

कन्चनपुर

पुनर्वास

वडा नं .९, पुनर्वास नगरपालिका

889

कन्चनपुर

भिमदत्त

वडा नं .१७, भिमदत्त नगरपालिका

890

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .१, माहाकाली नगरपालिका

891

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .१०, माहाकाली नगरपालिका

892

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .२, माहाकाली नगरपालिका

893

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .३, माहाकाली नगरपालिका

894

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .४, माहाकाली नगरपालिका

895

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .५, माहाकाली नगरपालिका

896

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .६, माहाकाली नगरपालिका

897

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .७, माहाकाली नगरपालिका

898

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .८, माहाकाली नगरपालिका

899

कन्चनपुर

माहाकाली

वडा नं .९, माहाकाली नगरपालिका

900

सल्यान

बागचौर

वडा नं .१, बागचौर नगरपालिका