निर्देशक श्री शालिग्राम रिजाल ज्यूको बिदाई कार्यक्रम (२०७३-१२-२०)